Προϊόντα
Κατηγορίες Εφαρμογών

ΑΣΒΕΣΤΟΣ

ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ AALBORG ΔΑΝΙΑΣ

Το λευκό τσιμέντο Δανίας (Aalborg) είναι ένα τσιμέντο Portland, τύπου CEM I 52.5R.

ΠΟΛΤΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗ

Είναι σβημμένη άσβεστος αναμεμειγμένη με νερό. Κατάλληλη για κονιάματα αρμολόγησης και επιχρίσματα υψηλής διαπνοής.

ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ CL 90

Η υδράσβεστος είναι μια αερική ανόργανη κονία σε σκόνη που παρασκευάζεται από τη σβέση του ασβέστη και αποτελείται από υδροξείδιο του ασβεστίου.

ΑΔΡΑΝΗ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ (Η΄ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΡΩΣΗ)

RISANA FACILE

Το RisanaFacile είναι ένας έτοιμος οικολογικός σοβάς ελαφροβαρής και ινοπλισμένος με βάση τον ασβέστη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρώτη στρώση.

INTONACO DI COCCIOPESTO MACROPOROSO 740

Το INTONACO DI COCCIOPESTO MACROPOROSO 740 είναι ένας έτοιμος σοβάς δεύτερης στρώσης φυσικής υδραυλικής ασβέστου (NHL 3,5) και θραυσμένου κεραμικού, χωρίς τσιμέντο.

S 639

Το S 639 είναι ένας έτοιμος οικολογικός σοβάς, άσπρου χρώματος με εμφάνιση μαρμάρου, για την κύρια στρώση ενός συστήματος εξυγίανσης τοιχοποιιών.

MALTA STRUTTURALE NHL 777

Το MALTA STRUTTURALE 777 είναι ένα κονίαμα τοιχοποιίας και επίχρισμα ινοπλισμένο και υψηλής αντοχής, με βάση τη φυσική υδραυλική άσβεστο, υψηλής ποζολανικής δράσης.

INTONACO DI COCCIOPESTO 738

Το INTONACO DI COCCIOPESTO 738 είναι ένας έτοιμος σοβάς βάσης φυσικής υδραυλικής ασβέστου (NHL 3,5) υψηλής διαπνοής, χωρίς τσιμέντο, χρώματος ανοιχτού κεραμιδί.

INTONACO 700

Το INTONACO 700 είναι ένας έτοιμος σοβάς φυσικής υδραυλικής ασβέστου (NHL 3,5) υψηλής διαπνοής, χρώματος μπεζ αμυγδάλου.

K 1710

Το K 1710 είναι ένα έτοιμο επίχρισμα βάσης με ποζολανική δράση.

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;