ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΔΑΠΕΔΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

Φυσικό σταθεροποιημένο δάπεδο εξωτερικών χώρων κατάλληλο για επίστρωση και διαμόρφωση αρχαιολογικών διαδρομών, πάρκων, δημόσιων υπαίθριων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, κήπων κ.α . Το γαιώδες δάπεδο είναι ένα σταθεροποιημένο δάπεδο και αποτελείται από κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης φυσικά αδρανή αναμεμειγμένα με φυσικό σταθεροποιητή εδάφους. Μετά την ανάμειξη του μείγματος με συγκεκριμένη ποσότητα νερού προκύπτει ένα σταθεροποιημένο δάπεδο με φυσική γαιώδη όψη.