ΘΗΡΑΪΚΗ ΓΗ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΟΖΟΛΑΝΕΣ

Η θηραϊκή γη είναι μια φυσική ποζολάνη ηφαιστειογενούς προέλευσης και είναι κατάλληλη για την αποκατάσταση μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων και τη δόμηση νέων κατασκευών.

Είναι κατάλληλη ώστε να δημιουργηθούν συμβατά κονιάματα για αρμολόγηση, δόμηση, συμπλήρωση, ανακατασκευή-κατασκευή επιχρισμάτων, υποστρώματα ψηφιδωτών, τοιχογραφιών και ενέματα για τη στερέωση τοιχοποιιών, ψηφιδωτών, τοιχογραφιών.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;