ΘΗΡΑΪΚΗ ΓΗ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΟΖΟΛΑΝΕΣ

Η θηραϊκή γη είναι μια φυσική ποζολάνη ηφαιστειογενούς προέλευσης και είναι κατάλληλη για την αποκατάσταση μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων και τη δόμηση νέων κατασκευών. Η διαφορά της με την ηφαιστειακή γαία είναι ότι είναι πιο χοντρόκοκκη.

Είναι κατάλληλη ώστε να δημιουργηθούν συμβατά κονιάματα για αρμολόγηση, δόμηση, συμπλήρωση, ανακατασκευή-κατασκευή επιχρισμάτων, υποστρώματα ψηφιδωτών, τοιχογραφιών και ενέματα για τη στερέωση τοιχοποιιών, ψηφιδωτών, τοιχογραφιών.