ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΓΑΙΑ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΟΖΟΛΑΝΕΣ

Η ηφαιστειακή γαία είναι μια φυσική ηφαιστειογενής ποζολάνη υψηλής ποζολανικότητας , με υπέρλεπτη κοκκομετρία και πολύ χαμηλό φαινόμενο ειδικό βάρος, κατάλληλη για την αποκατάσταση μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων και τη δόμηση νέων κατασκευών με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Είναι κατάλληλη ώστε να δημιουργηθούν συμβατά κονιάματα για αρμολόγηση και δόμηση, συμπλήρωση, ανακατασκευή επιχρισμάτων, υποστρώματα ψηφιδωτών, τοιχογραφιών και ενέματα για τη στερέωση τοιχοποιιών, ψηφιδωτών, τοιχογραφιών.