ΚΕΡΑΜΑΛΕΥΡΟ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΟΖΟΛΑΝΕΣ

Το κεραμάλευρο (κουρασάνι) προέρχεται από τη θραύση παραδοσιακών κεραμικών ψημένων σε χαμηλές θερμοκρασίες και έχει εφαρμοστεί στις κατασκευές από αρχαιοτάτων χρόνων. Παρουσιάζει υδραυλικές ιδιότητες και είναι κατάλληλο να συμπληρώσει κονιάματα για την αποκατάσταση μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων, καθώς επίσης και να χρωματίσει κονιάματα και επιχρίσματα και έγχρωμα δάπεδα.

Το κεραμάλευρο παράγεται σε δύο χρωματισμούς, κεραμιδί και ώχρα, και διάφορες κοκκομετρίες.