ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗ ΩΧΡΑ

ΑΜΜΟΣ

Αδρανές ασβεστολιθικής σύστασης, χρώματος ώχρα , απαλλαγμένο από πρόσθετα σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες.