ΠΥΡΙΤΙΚΗ ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΜΜΟΣ

Άμμος ποταμού υψηλής καθαρότητας, απαλλαγμένη από πρόσθετα, σε γαιώδης ή ξανθή απόχρωση σε διάφορες  διαβαθμίσεις και συσκευασίες.