ΒΟΤΣΑΛΟ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΒΟΤΣΑΛΟ

Πλυμένο, κατάλληλα διαβαθμισμένο, βότσαλο ποταμού, απαλλαγμένο από πρόσθετα, σε γαιώδης ή ξανθή απόχρωση σε διάφορες  διαβαθμίσεις και συσκευασίες.