ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟ ΒΟΤΣΑΛΟ

ΒΟΤΣΑΛΟ

Πλυμένο, κατάλληλα διαβαθμισμένο, βότσαλο ποταμού, απαλλαγμένο από πρόσθετα, σε λευκή, μαυροπράσινη ή κόκκινοάσπρη  απόχρωση σε διάφορες  διαβαθμίσεις και συσκευασίες.