ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

ΑΜΜΟΣ

Χαλαζιακή άμμος σε διάφορες διαβαθμίσεις, χρωματικές αποχρώσεις και συσκευασίες για διαφόρων τύπων εφαρμογές.