ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ

ΑΜΜΟΣ

Αδρανές ασβεστολιθικής σύστασης, λευκού χρώματος, απαλλαγμένο από πρόσθετα σε διάφορες διαβαθμίσεις.