ΠΗΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΟΖΟΛΑΝΕΣ

Ο πηλός (αργιλόχωμα) είναι ένα φυσικό και οικολογικό υλικό, είναι κατάλληλο να συμπληρώσει κονιάματα αποκατάστασης μνημείων και παραδοσιακών κτιρίων. Χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή σταθεροποιημένων δαπέδων, για την επίστρωση και διαμόρφωση αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, φυσικών διαδρομών, εξωτερικών χώρων κλπ. Παρουσιάζει χαμηλή συρρίκνωση κατά την ξήρανση του και είναι κατάλληλος για την κατασκευή κεραμικών αντικειμένων μετά από όπτηση.