ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΨΗΦΙΔΑ

ΨΗΦΙΔΑ

Η κεραμική ψηφίδα προέρχεται από τη θραύση παραδοσιακών κεραμικών. Παράγεται σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες, κεραμιδί απόχρωσης ή ώχρα. Εφαρμόζεται κυρίως σε ψηφιδωτά, επιστρώσεις δαπέδων και δημιουργία κονιαμάτων.