ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ CL 90

ΑΣΒΕΣΤΟΣ

Η υδράσβεστος είναι μια αερική ανόργανη κονία σε σκόνη που παρασκευάζεται από τη σβέση του ασβέστη και αποτελείται από υδροξείδιο του ασβεστίου. Η υδράσβεστος σήμερα μπορεί να θεωρηθεί από τα πιο αντιπροσωπευτικά υλικά της οικολογικής οικοδομικής και είναι κατάλληλη για την παρασκευή ασθενών κονιαμάτων αρμολόγησης-επιχρισμάτων υψηλής διαπνοής, σοβάδων, ενεμάτων και υδροχρωμάτων. Το προϊόν ανταποκρίνεται στις  απαιτήσεις του EN 459-1 (CL 90).