ΦΥΣΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ NHL 3,5

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ

Φυσική υδραυλική άσβεστος NHL 3,5 (σύμφωνα με το πρότυπο EN 459-1), κατάλληλη για παρασκευή κονιαμάτων οικολογικής δόμησης, επιχρισμάτων, αρμολογημάτων και ενεμάτων για την αποκατάσταση παραδοσιακών-ιστορικών κτιρίων και για νέες οικολογικές κατασκευές, διακοσμητικές επιστρώσεις και για σταθεροποίηση εδαφών.