ΦΥΣΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ NHL 5

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ

Φυσική υδραυλική άσβεστος NHL 5  (σύμφωνα με το πρότυπο EN 459-1) υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλη για παρασκευή κονιαμάτων οικολογικής δόμησης, επιχρισμάτων, αρμολογημάτων και ενεμάτων για την αποκατάσταση παραδοσιακών-ιστορικών κτιρίων και για νέες οικολογικές κατασκευές, διακοσμητικές επιστρώσεις, και για  σταθεροποίηση εδαφών.