ΠΟΛΤΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗ

ΑΣΒΕΣΤΟΣ

Είναι σβησμένη άσβεστος αναμεμειγμένη με νερό προς μία επιθυμητή συνεκτικότητα. Ο πολτός προέρχεται από την σβέση καλής ποιότητας ασβέστου και έχουν τηρηθεί οι κανόνες της σβέσης, χαρακτηριστικό του υλικού είναι η μεγάλη πλαστικότητα και η ικανότητας συνδεσιμότητας του κονιάματος. Το προιόν ενδείκνυται για χρήση σε κονιάματα αρμολόγησης και επιχρίσματα υψηλής διαπνοής.