ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τα υαλοπλέγματα είναι πλέγματα από υαλόινες και χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση επιχρισμάτων, κονιαμάτων, στεγανωτικών και θερμομονωτικών συστημάτων.

Έχουν ειδική επεξεργασία με κατάλληλες ρητίνες που ενισχύει σε υψηλό βαθμό την αντίσταση τους στον εφελκυσμό και τα αλκαλικά περιβάλλοντα. Δε διαβρώνονται και δεν επηρεάζονται από τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Είναι εύκολα στον χειρισμό και την τοποθέτηση.

 

Άλλα Προϊόντα