Σύστημα Ενισχυμένων Επιχρισμάτων FASSANET SOLID SYSTEM

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Το FASSANET SOLID SYSTEM είναι ένα σύστημα ενισχυμένων επιχρισμάτων (ανόργανη μήτρα – CRM) για δομικά στοιχεία τοιχοποιίας που αποτελείται από πλέγμα από ίνες υάλου FASSANET ARG SOLID, προσχηματισμένους συνδέσμους σε σχήμα L εκτραχυμένους με χαλαζία για τέλεια πρόσφυση  FASSA GLASS CONNECTOR L, γωνιακά στοιχεία από ίνες υάλου FASSANET ARG ANGLE και από ειδικά ινοενισχυμένα, κονιάματα, κατηγορίας Μ10 &  Μ15 ανάλογα με τις απαιτούμενες μηχανικές αποδόσεις, ενός συστατικού, αυξημένης ποζολανικής δράσης, με βάση τον φυσικό υδραυλικό ασβέστη, όπως τα προϊόντα MALTA STRUTTURALE NHL 777 ή MALTA STRUTTURALE NHL 712.