ΑΦΥΓΡΑΝΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Το αφυγραντικό σύστημα υδραυλικής ασβέστου για παραδοσιακές τοιχοποιίες επιχρίσματος τριών στρωμάτων, είναι σχεδιασμένο ειδικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος ανερχόμενης υγρασίας και την επιθετική δράση των αλάτων.

Το RINZAFFO 720, πρώτη στρώση σοβά – υπόστρωμα λειτουργεί ως γέφυρα πρόσφυσης με το κύριο επίχρισμα, είναι έτοιμος σοβάς φυσικής υδραυλικής ασβέστου (NHL 3,5), χωρίς τσιμέντο.

Το INTONACO MACROPOROSO 717 είναι η δεύτερη στρώση κύριου επιχρίσματος εξυγίανσης, απομακρύνει τη μέγιστη υγρασία και ταυτόχρονα να εναποθέσει στο εσωτερικό του όλα τα πιο επικίνδυνα άλατα . Η λειτουργία του είναι να παρεμποδίσει την είσοδο του νερού της βροχής και να εγγυηθεί την υψηλή ανταλλαγή υγρασίας με το εξωτερικό περιβάλλον Είναι έτοιμος αφυγραντικός σοβάς φυσικής υδραυλικής ασβέστου (NHL 3,5), χωρίς τσιμέντο.

Το FINITURA 750, επίχρισμα τρίτης και τελικής στρώσης είναι στρώση φινιρίσματος υψηλής διαπνοής σε επιλεγμένες αποχρώσεις.