ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ

Τα ανθρακονήματα (FRP) είναι σύνθετα υλικά που κατασκευάζονται από ίνες άνθρακα πολύ υψηλής αντοχής. Έχουν εφαρμογή στο χώρο των στατικών ενισχύσεων των κτιρίων γιατί αυξάνουν την καμπτική και διατμητική αντοχή των φερόντων στοιχείων.

Εφαρμόζονται εύκολα και γρήγορα, προσδίδουν υψηλές αντοχές στα ενισχυόμενα στοιχεία, αντέχουν στο χρόνο, την υγρασία, τη διάβρωση, δεν αλλοιώνουν την μορφολογία των κατασκευών και δεν επηρεάζουν την στατική ακαμψία του φέροντος οργανισμού

Άλλα Προϊόντα