ΙΜ 560

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ (Η΄ ΤΡΙΤΗ ΣΤΡΩΣΗ)

Το IM 560 είναι ένα κονίαμα φινιρίσματος από φυσικό ασβέστη, χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό υπέρ-λευκό επίχρισμα για εσωτερικούς χώρους, σε κοκκομετρίες 1 mm ή 1,5 mm, με μεγάλη ικανότητα διαπνοής.