Μαθαίνοντας τεχνικές και λύσεις


Μαθαίνοντας για το φελλό, τις ιδιότητες του καθώς και τη χρήση του ως οικοδομικό υλικό.

Στα νέα γραφεία της εταιρείας μας, Δαλκαφούκη Οίκος, χρησιμοποιήθηκαν τόσο κατά τη δόμηση όσο και κατά την ολοκλήρωση τα περισσότερα από την γκάμα των προϊόντων μας.

Πριν από 2 χρόνια περίπου, στα γραφεία της Δαλκαφούκη ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ, συλλάβαμε την ιδέα της δημιουργίας ενός κέντρου εκπαίδευσης..

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;