Μαθαίνοντας.. για τον κύκλο εργασιών για την ανερχόμενη υγρασία

Ανερχόμενη (ανιούσα) υγρασία είναι το φαινόμενο που εμφανίζεται στο χαμηλό σημείο του τοίχου κοντά στο δάπεδο και  είναι υπεύθυνη για την σταδιακή καταστροφή του επιχρίσματος.

Η παρουσία της υγρασίας στην τοιχοποιία ευνοεί τον πολλαπλασιασμό μικροοργανισμός (μυκήτων). Επίσης, το νερό που  διαχέεται  στην τοιχοποιία  εάν παγώσει τους χειμερινούς μήνες με την συστολή – διαστολή καταστρέφει  τα  υπάρχοντα κονιάματα. Αποσάθρωση των κονιαμάτων επίσης μπορεί να προκληθεί από  τα άλατα  που παρασύρει  η κίνηση του νερού.

Γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό κατά τη διαδικασία αποκατάστασης ενός κτιρίου να χρησιμοποιούνται υλικά διαπνέοντα, κατάλληλα για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας, τα οποία  εξυγιαίνουν τις επιφάνειες.

Σ’ αυτό το αφιέρωμα θα σας παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την καταπολέμηση της ανερχόμενης υγρασίας με  μακροπορώδη  επιχρίσματα  που διευκολύνουν την διαπνοή και την  εξάτμιση της υγρασίας.

Σε πλινθοδομές ή λιθοδομές όπου παρουσιάζεται πρόβλημα ανερχόμενης υγρασίας  γίνεται αρχικά σχολαστικός καθαρισμός των υπαρχόντων κατεστραμμένων κονιαμάτων και αφού αφήσουμε τον κατάλληλο χρόνο εκτόνωσης  της υγρασίας , εφαρμόζεται  σύστημα επίχρισης με βάση την υδραυλική άσβεστο.

Ο συγκεκριμένος κύκλος εργασιών περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός πρώτου στρώματος υποστρώματος σε συνέχεια  μίας βασικής στρώσης επιχρίσματος  ανθεκτικής σε θειικά άλατα που συνδυάζει τη καλή μηχανική αντοχή και την υψηλή διαπνοή, και τέλος μια τελική στρώση φινιρίσματος.

Η τελική στρώση φινιρίσματος  μπορεί να ενισχυθεί με ένα ανθεκτικό σε αλκάλια πλέγμα ελαχιστοποιώντας το σχηματισμό ρωγμών. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη σειρά προϊόντων της EX NOVO είναι ιδιαιτέρως κατάλληλη για την εφαρμογή σε ιστορικά κτίρια.

Τα προϊόντα του συστήματος είναι:

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

RINZAFFO 720

ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

INTONACO MACROPOROSO 717

ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

FINITURA IDROFUGATA 756

ή

FINITURA 750

FASSANET 160

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Το πρώτο χέρι επιχρίσματος – υπόστρωμα RINZAFFO 720,  λειτουργεί ως γέφυρα πρόσφυσης με το επίχρισμα βασικής στρώσης.

Μετά την πάροδο τουλάχιστον μιας μέρας εφαρμόζουμε την βασική στρώση επιχρίσματος    INTONACO MACROPOROSO 717.

Τα δυο αυτά προϊόντα παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στα θειικά άλατα και απομακρύνουν την υγρασία. Παρεμποδίζουν την είσοδο του νερού της βροχής και εγγυούνται την υψηλή διαπνοή με το εξωτερικό περιβάλλον.

Ως τελική στρώση – φινίρισμα εφαρμόζουμε είτε το FINITURA 750 είτε το FINITURA IDROFUGATA 756. Τα 2 αυτά επιχρίσματα προσφέρουν πληθώρα χρωμάτων και συμβάλλουν στη μέγιστη απωθητικότητα του νερού. Συνδυαστικά μπορούν να ενισχυθούν και με πλέγμα ανθεκτικό στα αλκάλια όπως είναι το FASSANET 160.

Προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη λύση κατά της ανερχόμενης υγρασίας θα πρέπει να εφαρμόζονται όλα τα κονιάματα του συστήματος, στη σειρά που περιγράφηκε.

Τα παραπάνω προϊόντα παράγονται από τον Ιταλικό Οίκο Fassa Bortolo, της οποίας η εταιρεία μας, Δαλκαφούκης Οίκος είναι η επίσημη εταιρεία διανομής στην Ελλάδα.

 

Μαθαίνοντας.. για τα αρμολογήματα Μαθαίνοντας τεχνικές και λύσεις
Μαθαίνοντας.. για τη σειρά Green Vocation Μαθαίνοντας τεχνικές και λύσεις