Μαθαίνοντας.. για τα αρμολογήματα

Αρμολόγημα είναι η εργασία που πραγματοποιείται σε μία λιθοδομή και έχει ως στόχο να στερεώσει την τοιχοποιία. Το εμφανές αρμολόγημα μπορεί παράλληλα να προσδώσει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία αναβαθμίζοντας το αισθητικό αποτέλεσμα.

Αρχικά, θα πρέπει να απομακρυνθεί το σαθρό κονίαμα, να καθαριστεί η τοιχοποιία με αμμοβολή ή υδροβολή και να εφαρμοστεί το κονίαμα αρμολογήματος σε πάχος που εξαρτάται από το βάθος του αρμού.

Ανάλογα με τον σχεδιασμό, το αρμολόγημα μπορεί να μείνει εμφανές ή να επιχριστεί. Σε κάθε περίπτωση το κονίαμα που θα επιλέξουμε θα πρέπει να προσφέρει διαπνοή στη τοιχοποιία και συγχρόνως να καλύπτει τις ανάγκες στερέωσης της λιθοδομής.

Στη περίπτωση του εμφανούς αρμολογήματος εκτός από την επιλογή μιας αρμονικής απόχρωσης, επιλέγουμε ένα κονίαμα υδρόφοβο, το οποίο είναι κατάλληλο και για την προστασία της τοιχοποιίας από τους εξωτερικούς περιβαλλοντολογικούς παράγοντες. Σε εξαιρετικά δύσκολες τοιχοποιίες εξετάζεται και η εφαρμογή ενός διαπνέοντος αδιαβροχοποιητή για περαιτέρω προστασία, που παράλληλα όμως δε θα ακυρώσει τα χαρακτηριστικά του υποκείμενου κονιάματος.

Διαθέτουμε καταλληλά έτοιμα κονιάματα αρμολογήματος υδραυλικής ασβέστου, κατάλληλα για εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή. Για εμφανή αρμολογήματα προτείνουμε τα Malta Faccia A Vista 767 και MB 60, ενώ για τη περίπτωση όπου οι τοιχοποιία θα επιχριστεί εκτός από τα παραπάνω, συμπληρωματικά προτείνουμε και το Malta Di Alletamento 770. Σ ‘αυτή τη περίπτωση και προκειμένου να μην ακυρωθούν τα χαρακτηριστικά του αρμολογήματος, θα πρέπει και το επίχρισμα να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά διαπνοής.

Tip: Σε λιθοδομές που συναντούμε συνήθως σε νησιά επιλέγεται να χρωματιστεί με ασβεστόχρωμα η τοιχοποιία προκειμένου να προστατευτεί και να αναδειχθεί το αποτύπωμα της πέτρας.

Μαθαίνοντας.. για τα αδρανή Μαθαίνοντας τεχνικές και λύσεις