Συναντώντας.. την αποκατάσταση λιθόκτιστης κατοικίας

Στο χωριό Σπηλιά, στη βόρεια γειτονιά του, συναντάμε μια πρόσφατα αποκατεστημένη λιθόκτιστη κατοικία, ένα από τα τελευταία μας έργα, η οποία είναι μέρος συμπλέγματος κατοικιών, που επικοινωνούν μεταξύ τους με ένα εσωτερικό δίκτυο στοών.

Η πέτρινη κατοικία, είναι διώροφη  με νότιο προσανατολισμό και κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Ο πλήρης σχεδιασμός και αποκατάσταση της, υλοποιήθηκε με απόλυτο σεβασμό και ευαισθησία από την ιδιοκτήτρια, Αρχιτέκτονα Μηχανικό.

Με κριτήρια τη παραδοσιακή δόμηση και το περιβάλλον του κτιρίου, επιλέχθηκαν οικολογικά, διαπνέοντα κονιάματα χωρίς τσιμέντο για την αποκατάσταση του κτίσματος. Η εταιρεία μας προμήθευσε όλα τα κονιάματα κατάλληλα για πέτρινες κατασκευές, υλικά για ενέματα και για την ενίσχυση της κατοικίας.