Διαβάζοντας.. για το τζαμί της Φεριντέ Χανούμ

Το τζαμί της Φεριντέ Χανούμ, το οποίο ξεχώρισε για την αρχιτεκτονική του, χτίστηκε το 1903, και βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Δήμου Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη. Το μνημείο αυτό έχει αποτελέσει, αντικείμενο συγγραφής του κου Δρ Πολιτικού Μηχανικού, Νίκου Χατζυτρύφων.

Το 2020, εκδίδει δωρεάν και ψηφιακά το βιβλίο του με τίτλο: « Το τζαμί της Φεριντέ Χανούμ», στο οποίο αναφέρεται στο τελευταίο Οθωμανικό Τέμενος της Θεσσαλονίκης. Μέσα στο βιβλίο παρουσιάζονται αναλυτικά κάποιες σωστικές εργασίες αποκατάστασης του τζαμιού, καθώς και κάποιες περαιτέρω θεωρίες γενικότερου ενδιαφέροντος – προτάσεις επανάχρησης – αποκατάστασης.

Μπορείτε να το βρείτε και κατεβάσετε ακολουθώντας τον επόμενο σύνδεσμο: «Το τζαμί της Φεριντέ χανούμ στη Θεσσαλονίκη» – Σύγγραμμα του Νίκου Χατζητρύφων • Ανοικτή Βιβλιοθήκη (openbook.gr)

Το 2021, τυπώθηκαν περιορισμένα αντίτυπα για την διάθεση τους σε φορείς που σχετικούς με ζητήματα αποκατάστασης και επανάχρησης. Η εταιρεία μας, Δαλκαφούκη Οίκος, με ιδιαίτερη τιμή στήριξε μέρος των εκδόσεων.