Μαθαίνοντας.. για τα αδρανή

Τα αδρανή είναι λίθινα, φυσικά υλικά τα οποία είναι η πρώτη φυσική ύλη που χρησιμοποιήθηκε και συνεχίζει να χρησιμοποιείται στο τομέα της δόμησης. Προέρχονται είτε από εξόρυξη πετρωμάτων είτε από φυσικές αποθέσεις σε κοίτες ποταμών. Πλένονται και κοσκινίζονται σε κατάλληλα κόσκινα ώστε να παραχθούν οι επιθυμητές κοκκομετρικές διαβαθμίσεις.

Τα αδρανή είναι ένα από τα βασικά συστατικά των κονιαμάτων, καθώς για τη δημιουργία τους απαιτούνται κονία, αδρανές (κονίαμα = κονία + αδρανές) και νερό. Σημαντικοί παράγοντες για την επιλογή του αδρανούς είναι η καθαρότητα του, η κοκκομετρική του διαβάθμιση όπως επίσης και ο χρωματισμός του ο οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο στη τελική απόχρωση του κονιάματος. Τα αδρανή που επιλέγονται για τη δημιουργία κονιαμάτων είναι είτε ασβεστολιθικά είτε πυριτικά.

Για τη δημιουργία κονιαμάτων είναι πολύ σημαντικό να τηρείται η σωστή αναλογία αδρανούς προς κονία καθώς επίσης και η κοκκομετρική διαβάθμιση του αδρανούς ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία έχε σχεδιαστεί το κονίαμα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση της κοκκομετρικής καμπύλης αδρανούς ώστε να μην αστοχήσει το κονίαμα.

Αξίζει να αναφερθεί πως προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή σύνθεση των κονιαμάτων τα αδρανή πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, να έχουν καθορισμένη κοκκομετρική διαβάθμιση και να έχουν χρησιμοποιηθεί στη σωστή αναλογία.

Επίσης, τα αδρανή είναι μια εξαιρετική, φυσική και απλή λύση για εξωτερικές αρχιτεκτονικές διακοσμητικές χρήσεις, για τη δημιουργία αρχαιολογικών διαδρομών και για καταχώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους.

ΑΔΡΑΝΗ

Βότσαλο

1) Ασβεστολιθικό βότσαλο: πλυμένο, κατάλληλα διαβαθμισμένο, βότσαλο ποταμού, απαλλαγμένο από πρόσθετα, σε λευκή, μαυροπράσινη ή κόκκινοάσπρη απόχρωση σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες.

2) Βότσαλο ποταμού: πλυμένο, κατάλληλα διαβαθμισμένο, βότσαλο ποταμού, απαλλαγμένο από πρόσθετα, σε γαιώδης ή ξανθή απόχρωση σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες.

Ψηφίδα

1) Κεραμική ψηφίδα: προέρχεται από τη θραύση παραδοσιακών κεραμικών. Παράγεται σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες, κεραμιδί απόχρωσης ή ώχρα.

2) Ασβεστολιθική ψηφίδα: αδρανές ασβεστολιθικής σύστασης, απαλλαγμένο από πρόσθετα σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες, σε λευκή, μαυροπράσινη ή κόκκινοάσπρη απόχρωση.

Άμμος

1) Μαρμαρόσκονη: αδρανές ασβεστολιθικής σύστασης, λευκού χρώματος, απαλλαγμένο από πρόσθετα σε διάφορες διαβαθμίσεις.

2) Χαλαζιακή άμμος: παρέχεται σε διάφορες διαβαθμίσεις, χρωματικές αποχρώσεις και συσκευασίες για διαφόρων τύπων εφαρμογές.

3) Ασβεστολιθική ώχρα: αδρανές ασβεστολιθικής σύστασης, χρώματος ώχρα , απαλλαγμένο από πρόσθετα σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες.

4) Ασβεστολιθική άμμος: αδρανές ασβεστολιθικής σύστασης, απαλλαγμένο από πρόσθετα σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες, σε λευκή, μαυροπράσινη ή κόκκινοάσπρη απόχρωση.

5) Πυριτική άμμος ποταμού: άμμος ποταμού υψηλής καθαρότητας, απαλλαγμένη από πρόσθετα, σε γαιώδης ή ξανθή απόχρωση σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες.

Ένα φυσικό αδρανές με πολλές δυνατότητες χρήσεις όπως οικοδομική, φυτωριακή, αγροτική, για εδαφοκαλλιέργειες και άλλες εξειδικευμένες εφαρμογές (βλ. πράσινη στέγη) είναι η ελαφρόπετρα η οποία συνεχώς αναπτύσσεται σε νέους τομείς.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να μας καλέσετε στο +302310722127 ή να μας αποστείλετε email στο info@dalkafoukis.gr.