ΦΡΟΥΡΙΟ ΧΙΟΥ

Η εταιρία μας στα πλαίσια του έργου για το Φρούριο Χίου προμήθευσε υδράσβεστο, θηραϊκή γη, αδρανή, πηλό, άμμο ποταμού ξανθή κ.α.

Κάστρα και Γεφύρια
Τοποθεσία ΧΙΟΣ
Χρονολογία 2015
Υλοποίηση ΔΗΜΟΣΙΟ