ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

Η εταιρία μας στα πλαίσια του έργου: « Αναστήλωση ανατολικού τμήματος τειχών κάστρου Ανδρούσας», προμήθευσε φυσική  υδραυλική άσβεστο NHL 3,5.

Κάστρα και Γεφύρια
Τοποθεσία ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Χρονολογία 2015
Υλοποίηση ΔΗΜΟΣΙΟ