ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ

Η εταιρία μας στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση του καποδιστριακού αλληλοδιδακτικού σχολείου Μεθώνης» χρησιμοποίησε τα εξής υλικά: φυσική υδραυλική άσβεστο και έτοιμο έγχρωμο σοβά τελικών εξωτερικών επιχρισμάτων (τύπου albaria).

Χώροι πολιτισμού
Τοποθεσία ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Χρονολογία 2015
Υλοποίηση ΔΗΜΟΣΙΟ

Προτεινόμενα προϊόντα

Χώροι πολιτισμού
Χώροι πολιτισμού