ΚΤΙΡΙΟ ΒΑΙΛΟ

Για τις ανάγκες του έργου:« Αποκατάσταση κτηρίου Βαιλου στη Χαλκίδα» , η εταιρία προμήθευσε με τα εξής υλικά: υδράσβεστο σε μορφή κονίας , φυσική ποζολάνη , κεραμάλευρο  και λευκό τσιμέντο.

Ιστορικά & Διατηρητέα
Τοποθεσία ΧΑΛΚΙΔΑ
Χρονολογία 2011
Υλοποίηση ΔΗΜΟΣΙΟ