ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η εταιρία μας ανέλαβε τη προμήθεια παραδοσιακών υλικών, στο πλαίσιο του έργου του Οθωμανικού λουτρού Τρικάλων. Τα υλικά που πρμηθεύσαμε ήταν κονίαμα αρμών τοιχοποιίας , χαλαζιακή άμμος, υδραυλική άσβεστος, τεχνητή ποζολάνη (μετακαολίνη) , κονίαμα τοιχοποίιας ενέσιμο, θηραϊκή γη, λευκό τσιμέντο, κονίαμα τοιχοποίιας ενισχυτικό και κεραμάλευρο. Η λιθοδομή στερεώθηκε και αρμολογήθηκε με συμβατό κονίαμα χωρίς τσιμέντο με βάση την υδραυλική άσβεστο Malta Faccia Vista 767.

Το Οθωμανικό λουτρό, κτίσμα πιθανότατα του 16ου αιώνα, αποκαλύφθηκε στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου των Φυλακών Τρικάλων.

Ιστορικά & Διατηρητέα
Τοποθεσία ΤΡΙΚΑΛΑ
Χρονολογία 2015
Χρονολογία ΔΗΜΟΣΙΟ