ΚΑΣΤΡΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Για το έργο του κάστρου της Ναυπάκτου, προμηθεύσαμε φυσική υδραυλική άσβεστο NHL 3,5, θηραϊκή γη και κεραμάλευρο.

Κάστρα και Γεφύρια
Τοποθεσία ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Χρονολογία 2014
Υλοποίηση ΔΗΜΟΣΙΟ