ΣΧΟΛΗ ΧΑΜΙΔΙΕ

Η εταιρία μας ανέλαβε τη προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του έργου της πρώην Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σχολή Χαμιδιέ, μετέπειτα μηχανουργείο Αξυλιθιώτη) και μετατροπή του σε Πολυχώρο Πολιτισμού. Τα υλικά που προμηθεύσαμε μεταξύ άλλων ήταν: υδράσβεστος, ηφαιστειακή γαία, πηλός, βότσαλο ποταμού, ρευστοποιητής και λευκό τσιμέντο Δανίας.

Χώροι πολιτισμού
Τοποθεσία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Χρονολογία 2014
Υλοποίηση ΔΗΜΟΣΙΟ