ΠΥΡΓΟΣ ΔΟΥΡΑΚΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

Η εταιρία στα πλαίσια του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου με τίτλο: « Συντήρηση και αποκατάσταση Πύργου Δουράκη Καστάνιας» προμήθευσε τα εξής υλικά: υδραυλική άσβεστος nhl 3,5 , θηραϊκή γη  και κίτρινη άμμο.

Ιστορικά & Διατηρητέα
Τοποθεσία ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Χρονολογία 2015
Υλοποίηση ΔΗΜΟΣΙΟ