ΚΑΣΤΡΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

To ύψωμα στο οποίο βρίσκεται το κάστρο κατοικήθηκε από τη νεολιθική ακόμα εποχή όπως μαρτυρούν μεγαλιθικά ευρήματα, και δεν έπαψε ποτέ να κατοικείται από τότε. Η πρώτη, μεσαιωνική οχύρωση στη Χώρα, χρονολογείται πιθανότατα στα τέλη του 10ου αιώνα μ.Χ.

Στα πλαίσια του έργου «Στερέωση και διαμόρφωση του κάστρου της Χώρας της Σαμοθράκης» , η εταιρία μας προμήθευσε άμμο ποταμίσια, φυσικά αδρανή, πηλό, λευκό τσιμέντο, υδράσβεστο , θηραϊκή γη και κεραμάλευρο.

 

Κάστρα και Γεφύρια
Τοποθεσία ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Χρονολογία 2011
Υλοποίηση ΔΗΜΟΣΙΟ