ΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΒΙΩΝ

Το κάστρο βρίσκεται στους δυτικούς πρόποδες των Πιερίων. Είναι χτισμένο στην πιο σημαντική, οχυρή θέση, καθώς ελέγχει το πέρασμα από τη Μακεδονία στη Θεσσαλία και τη Νότια Ελλάδα μέσω των στενών του Σαρανταπόρου.

Για την πλήρη εναρμόνιση με το φυσικό τοπίο οι διαδρομές επιστρώθηκαν με ασβεστολιθικές ψηφίδες γαιωδών αποχρώσεων.

Διαδρομές (περιβάλλον χώρος) αρχαιολογικών χώρωνΚάστρα και Γεφύρια
Τοποθεσία ΚΟΖΑΝΗ
Χρονολογία 2006
Υλοποίηση ΔΗΜΟΣΙΟ
Διαδρομές (περιβάλλον χώρος) αρχαιολογικών χώρων Κάστρα και Γεφύρια
Διαδρομές (περιβάλλον χώρος) αρχαιολογικών χώρων Κάστρα και Γεφύρια