Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Η εταιρία μας ανέλαβε την προμήθεια υλικών για την στερέωση και αποκατάσταση του Ι.Ν. Παναγίας Καθολικής Γαστούνης Ηλείας. Συγκεκριμένα: άμμο ποταμίσια, τσιμέντο λευκό, υδράσβεστος, κεραμάλευρο και ρευστοποιητές.

Εκκλησίες και μοναστήρια
Τοποθεσία ΠΑΤΡΑ
Χρονολογία 2013
Υλοποίηση ΔΗΜΟΣΙΟ