ΠΗΛΟΣ
04-04-2019

Ο πηλός (αργιλόχωμα) είναι ένα φυσικό και οικολογικό υλικό.

Η μετακαολίνη είναι τεχνητή ποζολάνη που παρουσιάζει πολύ υψηλή ποζολανική δραστικότητα.

Το κεραμάλευρο (κουρασάνι) προέρχεται από τη θραύση παραδοσιακών κεραμικών.

Η θηραϊκή γη είναι μια φυσική ποζολάνη ηφαιστειογενούς προέλευσης.

Η ηφαιστειακή γαία είναι μια φυσική ηφαιστειογενής ποζολάνη υψηλής ποζολανικότητας , με υπέρλεπτη κοκκομετρία και πολύ χαμηλό φαινόμενο ειδικό βάρος.