Η θηραϊκή γη είναι μια φυσική ποζολάνη ηφαιστειογενούς προέλευσης.

Η ηφαιστειακή γαία είναι μια φυσική ηφαιστειογενής ποζολάνη υψηλής ποζολανικότητας , με υπέρλεπτη κοκκομετρία και πολύ χαμηλό φαινόμενο ειδικό βάρος.