Ανόργανες χρωστικές σε σκόνη κατάλληλες για χρωματισμό κονιαμάτων, σε διάφορες αποχρώσεις.