Αδρανές ασβεστολιθικής σύστασης, λευκού χρώματος, απαλλαγμένο από πρόσθετα σε διάφορες διαβαθμίσεις.

Χαλαζιακή άμμος σε διάφορες διαβαθμίσεις, χρωματικές αποχρώσεις και συσκευασίες για διαφόρων τύπων εφαρμογές.

Αδρανές ασβεστολιθικής σύστασης, χρώματος ώχρα , απαλλαγμένο από πρόσθετα σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες.

Αδρανές ασβεστολιθικής σύστασης, απαλλαγμένο από πρόσθετα σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες, σε λευκή, μαυροπράσινη ή κόκκινοάσπρη απόχρωση.

Άμμος ποταμού υψηλής καθαρότητας, απαλλαγμένη από πρόσθετα, σε γαιώδης ή ξανθή απόχρωση σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες.

Η κεραμική ψηφίδα προέρχεται από τη θραύση παραδοσιακών κεραμικών. Παράγεται σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες, κεραμιδί απόχρωσης ή ώχρα.

Αδρανές ασβεστολιθικής σύστασης, απαλλαγμένο από πρόσθετα σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες, σε λευκή, μαυροπράσινη ή κόκκινοάσπρη απόχρωση.

Πλυμένο, κατάλληλα διαβαθμισμένο, βότσαλο ποταμού, απαλλαγμένο από πρόσθετα, σε λευκή, μαυροπράσινη ή κόκκινοάσπρη απόχρωση σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες.

Πλυμένο, κατάλληλα διαβαθμισμένο, βότσαλο ποταμού, απαλλαγμένο από πρόσθετα, σε γαιώδης ή ξανθή απόχρωση σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες.