Το λευκό τσιμέντο Δανίας (Aalborg) είναι ένα τσιμέντο Portland, τύπου CEM I 52.5R.

Είναι σβημμένη άσβεστος αναμεμειγμένη με νερό. Κατάλληλη για κονιάματα αρμολόγησης και επιχρίσματα υψηλής διαπνοής.

Η υδράσβεστος είναι μια αερική ανόργανη κονία σε σκόνη που παρασκευάζεται από τη σβέση του ασβέστη και αποτελείται από υδροξείδιο του ασβεστίου.

Φυσική υδραυλική άσβεστος NHL 5 (σύμφωνα με το πρότυπο EN 459-1) υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλη για παρασκευή κονιαμάτων οικολογικής δόμησης κ.α.

Φυσική υδραυλική άσβεστος NHL 3,5 (σύμφωνα με το πρότυπο EN 459-1), κατάλληλη για παρασκευή κονιαμάτων οικολογικής δόμησης κ.α.

Φυσική υδραυλική άσβεστος NHL 2 (σύμφωνα με το πρότυπο EN 459-1), κατάλληλη για ασθενή κονιάματα οικολογικής δόμησης κ.α.