Φυσική υδραυλική άσβεστος NHL 5 (σύμφωνα με το πρότυπο EN 459-1) υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλη για παρασκευή κονιαμάτων οικολογικής δόμησης κ.α.

Φυσική υδραυλική άσβεστος NHL 3,5 (σύμφωνα με το πρότυπο EN 459-1), κατάλληλη για παρασκευή κονιαμάτων οικολογικής δόμησης κ.α.

Φυσική υδραυλική άσβεστος NHL 2 (σύμφωνα με το πρότυπο EN 459-1), κατάλληλη για ασθενή κονιάματα οικολογικής δόμησης κ.α.