Αδρανές ασβεστολιθικής σύστασης, λευκού χρώματος, απαλλαγμένο από πρόσθετα σε διάφορες διαβαθμίσεις.

Χαλαζιακή άμμος σε διάφορες διαβαθμίσεις, χρωματικές αποχρώσεις και συσκευασίες για διαφόρων τύπων εφαρμογές.

Αδρανές ασβεστολιθικής σύστασης, χρώματος ώχρα , απαλλαγμένο από πρόσθετα σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες.

Αδρανές ασβεστολιθικής σύστασης, απαλλαγμένο από πρόσθετα σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες, σε λευκή, μαυροπράσινη ή κόκκινοάσπρη απόχρωση.

Άμμος ποταμού υψηλής καθαρότητας, απαλλαγμένη από πρόσθετα, σε γαιώδης ή ξανθή απόχρωση σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες.