Η κεραμική ψηφίδα προέρχεται από τη θραύση παραδοσιακών κεραμικών. Παράγεται σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες, κεραμιδί απόχρωσης ή ώχρα.

Αδρανές ασβεστολιθικής σύστασης, απαλλαγμένο από πρόσθετα σε διάφορες διαβαθμίσεις και συσκευασίες, σε λευκή, μαυροπράσινη ή κόκκινοάσπρη απόχρωση.