Ασβεστοποζολανικό κονίαμα τοιχοποιίας, χωρίς τσιμέντο, κατασκευασμένο με φυσικά πυριτικά αδρανή με μέγιστη διάμετρο 2 mm και ενισχυμένο με πολύ υψηλής αντοχής ίνες

Kονίαμα τοιχοποιίας, ποζολανικού ασβέστη χωρίς τσιμέντο, υψηλής αντοχή, με φυσικά αδρανή διαμέτρου 2 mm, λευκού χρώματος, προαναμεμειγμένο.

Έτοιμο ενέσιμο ποζολανικό κονίαμα, χωρίς τσιμέντο, υπέρλεπτης  κοκκομετρίας (<12μm), χρώματος εκρού, υψηλής ρευστότητας

Κονίαμα ενισχυμένο με ίνες, για επισκευή και ενίσχυση μικτής τοιχοποιίας, τοιχοποιίας ιστορικών κτιρίων, για εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους.

Ένεμα, που αποτελείται κυρίως από φυσική υδραυλική άσβεστο, για τη δομική ενίσχυση αρχαίων τοιχοποιιών.

Τα ανθρακονήματα (FRP) είναι σύνθετα υλικά που κατασκευάζονται από ίνες άνθρακα πολύ υψηλής αντοχής.

Έτοιμο υδραυλικό ενέσιμο κονίαμα με βάση τη φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL 3,5) .