Έτοιμο ενέσιμο ποζολανικό κονίαμα, χωρίς τσιμέντο, υπέρλεπτης  κοκκομετρίας (<12μm), χρώματος εκρού, υψηλής ρευστότητας

Ένεμα, που αποτελείται κυρίως από φυσική υδραυλική άσβεστο, για τη δομική ενίσχυση αρχαίων τοιχοποιιών.

Έτοιμο υδραυλικό ενέσιμο κονίαμα με βάση τη φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL 3,5) .