Αφυγραντικό σύστημα υδραυλικής ασβέστου για παραδοσιακές τοιχοποιίες επιχρίσματος τριών στρωμάτων.

Αφυγραντικό σύστημα S Bio Dehumidifying επιχρίσματος τριών στρωμάτων.